Eerste stuurgroepvergadering Skills4Future een feit!

In Hoogeveen, bij Ardagh Group, kwamen de stuurgroepleden van Skills4Future bijeen. Een goede startvergadering met positief kritische inbreng van de leden. De start van Skills4Future is mogelijk gemaakt door regionale partijen. Zij spraken steun uit voor Skills4Future, ondanks de afwijzing op de subsidieaanvraag vanuit het Regionaal Investeringsfonds door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een bevestiging van regionaal draagvlak voor het programma en een bevestiging van het commitment aan de belangrijke opgave in Dutch TechZone: (meer) mensen (bij)scholen, in state of the art technische opleidingen, voor een technologisch snel veranderde en digitaliserende industrie.

Uitvoering 2019-2020

Dit jaar zal een start gemaakt worden met bijeenkomsten waar het bedrijfsleven en het Alfa-college, Drenthe college en NHL Stenden aan deelnemen. Het bedrijfsleven wordt gevraagd  naar gewenste aanpassingen en vernieuwingen in de opleidingen, waar Skills4Future betrekking op heeft. Ook wordt verkend op welke thema’s het bedrijfsleven en onderwijs kennis zouden willen verhogen, kennis zouden willen delen en innovatiekracht zouden willen bundelen.

Aangepaste subsidieaanvraag

Naast uitvoering van activiteiten, wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe subsidieaanvraag. De eerder ingediende aanvraag, is niet op inhoud, maar op vorm afgewezen. Skills4Future is ingediend als een ‘startend’ project, maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot dat Skills4Future geen startend project is. Daarover is uitvoerig contact geweest met het ministerie en daaruit zijn uitgangspunten voor de aanpassing voortgekomen. Planaanpassing vindt nu plaats, waarna een nieuwe aanvraag wordt gedaan in januari 2020.

Op de foto van links naar rechts: Christien de Graaff (lid CvB Alfa-college), Niek Wehkamp (kwartiermaker Skills4Future), Erdy Jansen (directeur Morrenhof-Jansen, Paul Trip (continuous improvement manager Ardagh Group), Herman Wehkamp (directeur Manter), Ilse Top (directeur-bestuurder RSG Wolfsbos). Op de foto ontbreken: Albert Bruins Slot (vz CvB Drenthe College, Jooske Haije (directeur Technology & Innovation aan NHL Stenden) en Jan Zwiers (wethouder gemeente Coevorden).