Leerlingen basisonderwijs dolenthousiast over techniekonderwijs

Techniekcoördinator, een nieuw beroep binnen het basisonderwijs. Dit beroep wordt door Christa Benjamins vol enthousiasme opgepakt binnen drie openbare basisscholen in Coevorden, namelijk de Wilhelminaschool, de Buitenvreeschool en de Parkschool. Wetenschap en techniek moet voor 2020 bij basisscholen in Nederland op het programma staan. Per school is het verschillend hoe met het vak techniek wordt omgegaan. Christa is 2 tot 3 jaar geleden begonnen met het vak techniek binnen de Wilhelminaschool. Van daaruit werd zij gevraagd een zelfstandige leerlijn op te zetten. Christa heeft dit vol enthousiasme opgepakt en heeft voor alle groepen van de scholen verschillende leerlijnen opgezet, zodat de leerlingen tussen 4 en 12 jaar allemaal in aanraking komen met techniek. De drie scholen in Coevorden zijn onderdeel van onderwijsstichting Arcade Hardenberg.

Op veel verschillende manieren wordt techniek aangeboden, zo vertelt Christa. “De leerlingen zijn dolenthouasist. Over het algemeen missen zij handvaardigheid, waardoor zij weinig met materialen in aanraking komen en dus weinig kennis over materialen hebben”, aldus Christa. Coderups, Beebot, Ozobot zijn enkele voorbeelden van programma’s waar de leerlingen mee in aanraking komen tijdens het thema “Programmeren”. Bij Ozobot leren de leerlingen met een klein robotje hoe zij deze kunnen navigeren door middel van kleuren. “Op een kindvriendelijke manier leren we de leerlingen al op jonge leeftijd programmeren”, vertelt Christa. Bij de technieklessen is ook samengewerkt met studenten van Hogeschool NHL Stenden, die de organisatie van een techniekweek met het thema programmeren voor hun rekening namen.

Daarnaast kunnen de scholieren af en toe een kijkje in de praktijk nemen. Zo zijn de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 korte tijd geleden uitgenodigd om een kijkje te nemen achter de schermen bij de verbreding van de N34. “Op die manier krijgen de leerlingen te maken met de verschillende beroepen, maar ook de machines die voor het verbreden van de weg worden gebruikt. Ook hebben wij een bezoek mogen brengen aan de waterzuiveringsinstallatie in Coevorden waar door vrijwilligers vooraf een les over vervuiling van water is gegeven”, aldus Crista. “Daarnaast hebben wij een goede samenwerking met het voortgezet onderwijs, de Nieuwe Veste, waar door twee leerkrachten, Henk Dubbink en Bart Kuil in hun eigen vrije tijd op de maandagmorgen technieklessen aan de leerlingen worden gegeven.” Christa vindt het uniek, dat zij speciaal uren krijgt om leerlingen van de drie scholen te voorzien van techniekonderwijs. Ze moet wel bekennen dat het haar uiteindelijk meer tijd kost, “Maar dat komt door mijn eigen enthousiasme”, besluit ze lachend.