Minister Wiebes op bezoek in Dutch TechZone

Op 12 februari bracht de minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Eric Wiebes, een bezoek aan Drenthe. Dit bezoek was onder andere in het kader van het banenplan Drenthe 4.0. Drenthe 4.0 is een ontwikkelperspectief voor de Drentse economie en voor duurzame energievoorziening. Het Rijk is een belangrijke partner om deze ambitie mogelijk te maken.

Uitdagingen op gebied van energietransitie

Als onderdeel van het bezoek ging het gezelschap op bezoek bij EMMTEC in Emmen en bij Intergas in Coevorden. Bij Intergas werd de minister verwelkomd door Jan Zwiers, wethouder van Coevorden, en Peter Cool, directeur van Intergas. Beide zijn lid van de program board van Dutch TechZone. Energie – duurzaamheid en transitie – zijn speerpunten voor Dutch TechZone. Tijdens het bezoek is gesproken over deze onderwerpen en de uitdagingen die er liggen voor de komende jaren. Deze uitdagingen liggen onder meer op de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hierin wordt al volop samen opgetrokken, zo hield Albert Bruins Slot, voorzitter van de CvB van Drenthe College, het gehoor voor in zijn toelichting.