Biobased economy

Biobased Economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’.

Chemport Europe

Binnen Dutch TechZone is Chemical Cluster Emmen actief; dé groene chemiepoort van Europa. Het cluster is met het Emmtec Industry & Businesspark onderdeel van Chemport Europe, het gezamenlijke noordelijke chemiecluster.

Baanbrekende innovaties

De ondernemers en kennisinstellingen excelleren in kennis, innovatie en onderzoek rond groene kunststoffen. De lijnen met Nederlandse universiteiten zijn kort en grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland is vanzelfsprekend. Wat hier wordt ontwikkeld is baanbrekend. Fietspaden en klapbruggen van biocomposiet, polyester zonder aardolie, biobased kunststoffen voor de meubelindustrie en innovatie op innovatie rond oplossingen in 3D-printtechniek.

Centrum voor innovatie in kunststofsector

Bedrijven en kennisinstellingen willen samen de hotspot worden voor innovatie in de kunststofsector.  Dutch TechZone werkt aan een sterke kennisinfrastructuur en een geheel van doorlopende onderwijslijnen van primair onderwijs naar mbo, hbo en master.

Samenwerkingspartners van Dutch TechZone