Presentatie rapport Hotspots Dutch TechZone

De Program Board van de Dutch TechZone richt zich op een sterke en robuuste economie. Daarvoor is het nodig gericht te investeren in de regionale kennis- en innovatieinfrastructuur. In dat kader is een verkenning uitgevoerd naar fysieke leer- en innovatieomgevingen die zich kunnen ontpoppen tot hotspots van de regio. Daarbij ligt de focus op de sectoren die de Dutch TechZone zelf onderscheid: biobased chemie, htsm/maakindustrie en energie. Logistiek is buiten beschouwing gelaten en alleen als bijvangst opgenomen in de verkenning.

Uit de verkenning komt een aantal sterke initiatieven naar voren en wordt een aantal adviezen aan de Program Board gedaan. De uitkomsten van het rapport zijn tijdens een presentatie gedeeld met de betrokken partijen. De opkomst was goed!

Lees via onderstaande link het complete rapport.