Update Skills4Future

Het onderwijsvernieuwingsprogramma dat de onderwijs en arbeidsmarkt ambities in Dutch TechZone vormgeeft.

Aanvraag financieel support Regionaal Investeringsfonds

Voor het programma is een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit het landelijke Regionale Investeringsfonds mbo (RIF). Dit fonds stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Doel ervan is om mbo-studenten beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige regionale arbeidsmarkt. Dit sluit aan op de ambities die Dutch TechZone heeft. Het RIF is als kader benut om te komen tot Skills4Future.

Gesprek beoordelingscommissie

Donderdag, 21 maart, mocht een Skills4Future-delegatie het programma presenteren en toelichten voor de beoordelingscommissie. De delegatie bestond uit Christien de Graaff (bestuurder Alfa-college), Jan Zwiers (wethouder gemeente Coevorden), Mike Roozeboom (opleidingsmanager Techniek Drenthe College), Paul Trip (plantmanager Ardagh Group Hoogeveen), Henriëtte Herbschleb (programmadirecteur Dutch TechZone) en Niek Wehkamp als kwartiermaker van Skills4Future. De delegatie heeft goed kunnen benadrukken dat het programma breed gedragen wordt door het regionale onderwijsinstellingen, overheden en een veelheid aan bedrijven en een bijdrage levert aan de vitaliteit van de regio.

Het is nu afwachten op het oordeel van de commissie en het besluit van het ministerie van OCW. Hoe ‘rankt’ zij deze aanvraag ten opzichte van andere aanvragen? Helder is dat niet alle vragen kunnen worden gehonoreerd; het totaal aan aanvragen vraagt om meer budget dan dat voorhanden is vanuit het fonds.  Eind mei wordt duidelijk of Skills4Future kan rekenen op een bijdrage. En als het niet tot een bijdrage komt? Dan nog gaan Alfa-college en Drenthe College aan de slag met Skills4Future, zij het op een aangepaste manier. Er wordt al begonnen met de inrichting van de programma-organisatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met kwartiermaker Niek Wehkamp, nrh.wehkamp@alfa-college.nl, 06-15036706.

Samenwerking tussen Alfa-college, Drenthe College en bedrijfsleven is zeker niet nieuw…. 

Hieronder worden 3 al bestaande, stevige samenwerkingen uitgelicht, waarop verder doorgebouwd wordt met Skills4Future. Het zijn voorbeelden van leren in de praktijk door de combinatie van werken en het volgen van een vakopleiding. Ook zijn het voorbeelden van betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de inhoud van het onderwijs.

Regionaal Techniek Centrum – Alfa-college (Hardenberg)

Het Regionaal Techniek Centrum (RTC) komt voort uit een initiatief van de Industriële Koepel Hardenberg en leidt samen met aangesloten leerbedrijven de technische vakmensen van de toekomst op. Onder de vakkundige begeleiding van praktijkbegeleiders en door vakbekwame docenten voor de theoretische vakken. Er wordt opgeleid voor officieel erkende diploma’s en in meerdere vakrichtingen. Denk aan de bedrijfstakken metaal, installatie- en elektrotechniek, bouw, timmerindustrie en procestechniek en zowel op VMBO- als MBO-niveau.

Het RTC gaat met de leerlingen een praktijkarbeidsovereenkomst aan en daarvoor dienen de kandidaat leerlingen in een sollicitatieprocedure hun motivatie en potentiële vaardigheden te tonen. Tijdens het dat dienstverband worden leerlingen 2 dagen per week geschoold en 3 dagen in de week gedetacheerd bij regionale aangesloten, erkende leerbedrijven.

Voor meer informatie over het RTC zie de website: www.rtc-hardenberg.nl. 

Bedrijfsvakschool Techniek – Drenthe College (Emmen)

De Bedrijfsvakschool Techniek (BVT) is een stichting opgericht in 2014. De leden van de BVT zijn bedrijven uit de regio Zuid-Oost Drenthe die allemaal te maken hebben met verspanen. Binnen de BVT hebben zij de krachten gebundeld en op die wijze, samen met het Drenthe College, een modern ingerichte opleidingsruimte gebouwd, waar studenten opgeleid worden tot Verspaner en/of Allround Verspaner. In deze ruimte wordt zowel de praktijk met de daarbij behorende theorie gegeven. De student leert bij de BVT hoe hij/zij met die machines moet omgaan en leert over het bewerken en verwerken van de materialen. Persoonlijke ontwikkeling neemt daarbij een belangrijke plaats in; ”werken en leren” en ”met de handen werken” staat bij de opleiding centraal.

De studenten worden opgeleid in de BBL (deeltijd) of in de BOL-BBL constructie. De studenten worden opgeleid in de BBL (deeltijd) of in de BOL-BBL constructie. Studenten die direct in de BBL gaan, krijgen een dienstverband bij de BVT en worden van daaruit ingezet bij de (erkende) lidbedrijven.

Voor meer informatie over de BVT zie de website: www.bvtdrenthe.nl. 

Praktijk Instituut voor Techniek – Alfa-college (Hoogeveen)

Het Praktijk Instituut voor Techniek (PIT) is als initiatief van het Alfa-college en een aantal ondernemers gestart. De doelstelling van het PIT is: Het opleidingsniveau verhogen en de inhoud van de opleiding goed afstemmen met het bedrijfsleven. Dat heeft geresulteerd in extra praktijkondersteuning voor studenten die een BBL-traject ingaan op niveau 2 en 3. Daarnaast verzorgt het PIT bedrijfsopleidingen voor scholing van zittend personeel en zij-instromers. Hiervoor worden in overleg tussen het bedrijfsleven en het Alfa-college maatwerktrajecten ontwikkeld en uitgevoerd. Het ‘techniek’-gebied dat PIT bestrijkt omvat Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektro- en Installatietechniek, procestechniek en ICT.

De Vrienden van Techniek (VVT) is een stichting, opgericht  in 2018, en sterk gekoppeld aan het PIT. Het initiatief voor deze stichting is ontstaan uit de urgentie voor het in stand houden van ‘technische profielen’ op het VMBO. Deze urgentie is door het gezamenlijk bedrijfsleven en onderwijs opgepakt en heeft geresulteerd in een organisatie met vijf onderliggende clusters: HTSM, Bouw en Infra, Automotive en Logistiek, ICT en Onderwijs. De ambitie is om een samenhangende actieagenda op te stellen om meer mensen te interesseren voor een loopbaan in de Techniek. Aangezien de ambities van PIT en VVT voor een deel samenvallen heeft PIT de rol gekregen als uitvoeringsinstantie van de opleidingsvraag van de VVT en vanuit de regio. Samenwerken helpt!

Voor meer informatie over PIT zie de website: www.pit-drenthe.nl.